Apexcoder  tech

थौं जनबहाःद्यःया रथ लायकुलिइ थ्यंकीगु

eBukhan – बिराज,    २०८१ बैशाख ५, बुधबार    वर्गीकृत तजिलजि

येँया जनबहाःद्यःया रथयात्राया झ्वलय् थौं रथयात हनुमानध्वाखा पिने कालभैरव न्ह्यःने थ्यंकेत्यंगु दु ।

असनय् दुगु रथयात थौं सनिलय् असनं सालायंकाः हनुमानध्वाखाय् कालभैरव न्ह्यःने थ्यंकाः याः न्याइ ।

वा व सहकालया द्यः जनबहाःद्यःया रथयात्राया निन्हुगु दिनय् रथयात सालाः हनुमानध्वाखाय् थ्यंकी । थौं रथ हनुमानध्वाखा थ्यनेधुंकाः थौं याः लायकू याः न्याइ ।

लायकूयाः धयातःगु ल्याखं हे थौंया थुगु रथयात्रा मल्लकालीन इलय् जुजुयात द्यः दर्शन यायेत लायकुलिइ यंकेगु याःगु धइगु सीदु ।

थौं रथयात हनुमानध्वाखाय् हे तयाः कन्हय् लगमय् यंकी । लगमय् जनबहाःद्यःया मां धयातःगु मांसिमायात स्वक्वः चाःहिकेधुंकाः लगंयाः न्याइगुलिसें थुगुसीया जनबहाःद्यःया रथयात्रा नं क्वचाइ ।

थ्वयां न्ह्यः म्हिगः रथजात्राया न्हापांगु दिनय् रथयात जमल तीनधारा पाठशालां सालाहयाः असनय् याः न्यायेकूगु खः ।

जनबहालं बाजंगाजं व सांस्कृतिक झाँकीलिसें खतय् कुबियाः जमल थ्यंकूम्ह जनबहाःद्यःया रथय् विराजमान याकेधुंकाः रथयात्रा न्ह्याःगु खः ।

जनबहाःद्यःया मूर्तियात खतय् कुबियाः जनबहालं वंगः, भ्याःचाद्यः, थायमदु, न्हायकंत्वालं असं जुयाः जमलय् थ्यंकूगु खः ।

रथ असनय् थ्यनेधुंकाः म्हिगः हे राष्ट्रप्रमुखया हैसियतं राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलं असनय् जनबहाःद्यःया दर्शन यायेगुलिसें प्रसाद कयादीगु खः ।

जात्राया न्हापांगु दिनय् असंयाः न्यायेधुंकाः राष्ट्रप्रमुखं जनबहाःद्यःया दर्शन व प्रसाद ग्रहण यायेगु परम्परा दु ।

जनबहाःद्यःया जात्रा छुं नं पंगः मवयक याउँक क्वचाःसा इलय् वा बांलाक वयाः बुइँ वाबाली बांलाइगु जनविश्वास दु ।

लिसें न्ह्याबलें कनकचैत्य महाविहार अर्थात जनबहालय् विराजमान जुयाच्वनीम्ह जनबहाःद्यः अशक्त व ज्याथःजिथिपिन्सं नं दर्शन यायेखनेमा धकाः रथयात्रा यानाः नगर चाःहिकेगु याःगु धापू नं दु ।